موضوع : راز و نیاز با خداوند

1.      الهی ! دلی ده که در کار تو جان بازیم . جانی ده که کار آن جهان سازیم .

2.      الهی ! دانایی ده که از راه نیفتم . بینایی ده تا در چاه نیفتم .

3.      الهی ! به بهشت و حور چه نازم ! مرا نظری ده که از هر نظری بهشتی سازم .

4.      الهی ! بساز کار من و منگر به کردار من . دلی ده که طاعت افزون کند ، طاعتی ده که به بهشت رهنمون کند .

5.      الهی ! چون توانستم ندانستم و چون دانستم نتوانستم آه از این علم ناآموخته ! گاه در غرقم از او ، گاه سوخته .

6.      الهی ! می لرزم ، از آن که نه ارزم ، چه سازم جز از آن که می سوزم تا از این افتادگی برخیزم .

7.      الهی ! ترسانم از بدی خود ، بیامرز مرا به خوبی خود .

8.   الهی ! آن را که نخواستی ، چون آید ؟ و آن را که نخواندی کی آید ؟ ناخوانده را جواب چیست و ناکشته را از آب چیست ؟ تلخ را چه سود گرش آب خوش در جوار است ؟ و خار را چه حاصل از آن کش بوی گل در کنار است ؟ آری ، نسب ، نسب تقوی است و خویشی ، خویشی دین .

9.   الهی ! چون وجود تو پیش از طلب و طالب است ، طالب از آن در طلب است که بی قراری بر او غالب است . عجب آن است که یافت نقد شد و طلب برنخاست حق دیده و رشد و پرده ی عزت به جاست .

10. الهی ! تویی که دوستی را شایی ، که در وقت خشم ببخشایی .

11. الهی ! باز آمدیم با دوست تهی ، چه باشد اگر رهمی برخستگان نهی ؟

12. الهی ! اگر کسی ترا به طلب یافت من خود طلب از تو یافتم . اگر کسی تو را به جستن یافت من به گریختن یافتم . خواجه عبداله انصاری مجله پرسمان 18/12/82

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در ۹۱/۱۰/۱۷ و ساعت ۱۶:۶ بعد از ظهر |

. پیامبر اکرم ( ص ) : دل ها مانند آهن زنگ می زند گفتند صیقل آن نیست ؟ گفت : یادگیری و خواندن قرآن . نهج الفصاحه ص 522

2. پیامبر اکرم ( ص ) : مجادله درباره قرآن کفر است . نهج الفصاحه ص 522

3. پیامبر اکرم ( ص ) : چه نیکو شفیعی است قرآن در روز قیامت برای کسی که قرآن خوانده باشد . نهج الفصاحه ص 524

4. پیامبر اکرم ( ص ) : غریبان جهان چهارند : قرآن در خاطر ستمگر ، مسجدی در ناحیه گروهی که در آن نماز نگزارند ، مصحفی در خانه ای که نخوانند و مرد پارسا با مردم بد .

5. پیامبر اکرم ( ص ) : مأمورین عذاب ، فاسقان قرآن خوان را زودتر از بت پرستان به جهنم در آرند آن ها گویند آیا ما را پیش از بت پرستان می برید بدان ها جواب دهند آن که داند مانند آن که نداند نیست . نهج الفصاحه ص 523

6. امام علی ( ع ) : کسی که به تلاوت قرآن اُنس گیرد ، جدایی دوستان او را به وحشت نمی اندازد . غررالحکم ج 2 ص 312

7. امام باقر ( ع ) : هر چیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است . وسائل  الشیعه ج 7 ص 218

 

 


 

+ نوشته شده توسط در ۹۱/۱۰/۱۷ و ساعت ۱۶:۳ بعد از ظهر |